DSCF9385.jpg

V60

coffee dripper

v60 COFFEE
DRIPPER

Product design, Production

Sản phẩm xuất phát từ sự nghiên cứu về dụng cụ pha cà phê V60, kết hợp với nghề gốm truyền thống Việt Nam.

Mong muốn tạo ra được 1 sản phẩm mang tinh thần Việt Nam hơn, và cập nhật được xu thế uống cà phê mới.

Sản phẩm đang trong quá trình phát triển.

2nd prototype

1st prototype

3D printing

© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh