upward class logo

LOGO DeSign

Upward Class, một tạp chí trực tuyến dành cho những người VN yêu thích khám phá những điều mới lạ nhưng lại ít được đề cập đến. UC dành sự quan tâm đó đến những mảng về văn hóa, thời trang, kiến trúc hay du lịch và lối sống mà ở VN bạn đọc ít được tiếp cận. Bên cạnh đó, UC còn cổ vũ va lan tỏa những tài năng trẻ VN ít được biết tới.

Visit Upward Class at

  • Facebook
  • Instagram

© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh