Rau Héo

branding, Pattern design

Là 1 yêu cầu giả định cho 1 nhãn hàng rau củ sử dụng rau củ xấu bị sàng lọc. Chất lượng tốt chỉ đơn giản có vẻ ngoài xấu xí.

Sử dụng rau củ cũ héo và xấu xí, như 1 cách tái sinh về mặt hình ảnh. Đây còn là

ý niệm về việc giảm lãng phí trong việc mua sắm lấy lệ.

Cuộc chơi của đám rau củ héo úa

© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh