© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh

PRODUCT DESIGN, Production 

Áo mưa nhỏ gọn, nhẹ, gấp lại dễ dàng là những tiêu chí đầu tiên cho sự ra đời của áo mưa RC #1 .

 

Phù hợp với việc mang theo mình với bất cứ phương tiện nào.  Có thể sử dụng khi đi bộ dưới mưa vừa và nhỏ, hoặc sử dụng như 1 chiếc áo choàng nhẹ  trong mùa mưa phùn.

Áo mưa không chỉ còn là áo để che mưa mà hãy nghĩ đơn giản hơn là 1 chiếc áo choàng chống nước.

Sản phẩm đang trong quá trình phát triển.