local
HOMESTAY

Interior design

Công trình cải tạo căn hộ, thay đổi mục đích sử dụng.

Diện tích: 120m2

Phương án cải tạo từ căn hộ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh thành 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và 1 vườn.

Mục đích sử dụng: cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn từng phòng riêng lẻ.

Reception & Dining area #1
Reception & Dining area #2
Reception & Dining area #3
Kitchen area #1
Kitchen area #2
Kitchen area #3
Room A #1
Room A #2
Room A #dressing room
Show More

© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh