BÌnh Minh
Fish sauce

Logo&Branding

Bình Minh là thương hiệu nước mắm sản xuất tại miền Trung.

Xem thêm tại

https://mambinhminh.vn/

1/4

Label & Packaging

Brochure

© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh